Common NameLocal Namesമലയാളം
MARINE FISHES / SEA FISHES / കടൽ മീൻ
AnchovyNetholli, Kozhuvaകൊഴുവ/ നെത്തോലി
BarracudaSheelavuശീലാവ്‌
Barramundi, SeaPerch, SeabassKaalanji, Chemali narimeenകാളാഞ്ചി
Blacktip sea catfishEttaഏട്ട
Black Spot SnapperMurumeenമുറുമീന്‍
Butterfish (spotted scat)Nacharaനച്ചര
ClamsKakkaകക്ക
CrabNjanduഞണ്ട്
CuttlefishKallan Kanavaകല്ലൻ കണവ
Cobia, Bitter Black Lemonfish, Black King fishMothaമോദ
DolphinfishMahi Mahi , Pulli Motha, Cycle Chainപുള്ളിമോത, മാഹിമാഹി
Emperor FishVilmeen, Kuraliവിളമീൻ, ചക്രവർത്തിമത്സ്യം, ഏരി
Long Face emperor breamVelameenവെളമീൻ
Finletted mackerelVangadaവങ്കട
Finned bulleyeUnnimary, Chenvara, Bullsaiഉണ്ണിമേരി, ചുവന്നവരയൻ
Fourfinger Threadfin, Rawas, White SalmonKora, Thamuthi, Vazhmeenകോര, നാരുമത്സ്യം
Greater amberjackPunnarameenപൊന്നാരമീൻ
GrouperKalava, Hamourഹമൂർ(കലവ )
HalibutAayirampalliആയിരം പല്ലി
Horse Mackere;Vangadaവങ്കട
Jew fish, CroakerKoraകോര
Japanese threadfin bream / pink perchKillimeen, Navara, Puthiyappla koraകിളിമീന്‍
Leather JacketUdupooriക്ലാത്തി, ഉടുപ്പൂരി
LobsterKadal Konchu, Para konchu, Adippan, Raalലോബ്സ്റ്റർ, വലിയ ചെമ്മീന്
Lizard FishArana meen, Uluvachi, Veepiliഅരണമിൻ, കടിമീൻ
Leather Fish / Queen fishLeather, koda, Palameenപലമീൻ
MusselKallumakkayaകല്ലുമേ കായ
MackerelAyalaഅയല
Mackerel Tuna, Kawa Kawa, Pacific bonito, Bluefin TunaChoora, Neimeen chooraചൂര
Striped bonitoVari Chooraവാരി ചൂര
Skipjack TunaNeimeen Choora, Varayan Chooraെയ്‌മീന്‍ ചൂര
Tuna FrigateElli Choora, Urulan chooraഎല്ലി ചൂര / അയല ചൂര
Yellow Fin TunaKera Choora, Poovan chooraകേര ചൂര. പൂവൻ ചൂര
Malabar thryssaManangമണങ്ങ്‌
MoonfishAmbattan Paraഅമ്പട്ടൻ പാര
Milk FishPoomeenപൂമീൻ
Needlefishpallankoliപല്ലൻകോലി,
OysterMuringa virachiമിരിയുഗ
OctopusNeerali, Kinavalliനീരാളി
porgy / BreamsPorgyപ്രാച്ചി
Prawns /ShrimpsKonj, Chemmen, Karikkadi, Kara, Poovalanകൊഞ്ച്, ചെമ്മീൻ
PomfretAvoli, Machanആവോലി
Ponyfish / silver bellyMullan Para, Karalകാരൽ,മുള്ളൻപാര
Parrot Fishtatha Meenതത്തമീൻ
RayTherandiതെരണ്ടി, തിരച്ചി
Rainbow Runner, Spanish JackKadal Poomeenകടൽ പൂമീൻ
Ribbon fish, Belt fish, HairtailPampaada, Vaala. Thalayanവാള , തളയൻ, പാമ്പാട
SquidKanava, Koontalകണവ, കൂന്തൽ
Snubnose PompanoPeeyada, Talipaaraതാലിപാര
SardineMathi, Chaalaമത്തി, ചാള
Sailfish, BillfishOlameenഓലപുടവൻ, പായമിൻ, ഓലമീൻ
Seer fishNeimeen, Aikooraനെയ്‌മീന്‍/ അയ്‌ക്കൂറ
SnappersChembali / Velameenചെമ്പല്ലി
Silver-BiddyPranjil, Purachi, Uduvanപുരച്ചി
Silver whiting, Lady Fish, SillagoVelli Poozhanവെള്ളി പുഴാൻ
Silver MoonyAakoliആക്കോലി
Surgeon FishPallaപല്ല
Sword Fishkadal Kuthiraകടൽ കുതിര
ShrakShrav,Pal sravu, Churakuസ്രാവ്​, ചൊരക്ക്‌
Tongue-sole, Sole FishManthal, Kanank, Nanguനങ്ക്, കനങ്ക്‌ / മാന്തല്‍
Indian ScadKozhiyalaകോഴിയാള
Bigeye ScadAiyalakanni, Kannan Ayalaകണ്ണൻകൊഴിയാള
Finny scad, Torpedo scadVangadaവങ്കട
Shrimp scadAyala para, Manja vallan Vangadaഅയല പരവ, മഞ്ഞവാലൻ വങ്കട
Bluefin trevallyVattaവറ്റ
Giant TrevallyVatta, Bheeman Paraവറ്റ, ഭീമൻ പാര
Bluefin TrevallyKalan Vattaകല്ലൻ വറ്റ, നിലച്ചിറക്കൻ പാര
Great trevally, Bigeye trevallyKanan Vattaകണ്ണൻ വറ്റ, പെരുംകണ്ണൻ പാര
White Fish / False TrevallyParava, Adavuപരവ
White sardineVelluriവെളൂരി
WahooAiykoora, Oriyaഅയക്കൂറ, ഒറിയ മിൻ
Pearl spot, Green chromideKarimeen (State fish of Kerals, One of the most tastiest fish in Kerala )കരിമീൻ
Attentive carpletBackwater Vayambuവയന്വ്
BasaAssam Valahഅസാം വാള
BoalAttu Vaalആറ്റുവാള
Freshwater moray eelMalanjil, Paampumeenപാമ്പുമീൻ, മലഞ്ഞിൽ, ബ്ലാഞ്ഞിൽ
Giant DanioParalപരല്‍
GarfishKollanകോലന്‍
Indian mottled eelMalannilമലഞ്ഞില്‍
Karnataka BarbePachila vettiപച്ചിലവെട്ടി
MulletKanambu/ Thiruthaകണമ്പ്‌
MystusKoori, Vaariകൂരി , വാരി
Olive Barbkuruvaകുറുവ
Orange chromidepalalattiപളളത്തി
RohuRohuറോഹു
Snake headVaraal, Vattonവരാൽ, വട്ടന്‍
Stinging CatfishKaariകാരി
Tiger Panchaxmanattukanniമാനത്തുകണ്ണി
TilapiaThilopiaതിലാപിയ
Walking CatfishMushiമുശി